Federerad inlogging

Federerad inloggning innebär att en användare kan logga in hos en organisation/tjänst med en identitet från en annan organisation eller identitetsutgivare. Det är ett bra sätt att minska administrationen av identiteter samtidigt som inloggningen förenklas för användaren. SiteVision har stöd för:

  • CAS
  • SAML
  • OpenId

​Vad används modulen till?

Central authentication service (CAS)

CAS är en open source-mjukvara för single sign-on för webbapplikationer. Tillhandahåller en mekanism för applikationer att autentisera användare, och ger möjlighet till single sign-on mellan olika applikationer.

SAML

SAML 2.0 är ett standardprotokoll baserat på XML. Den största fördelen med SAML är att man erhåller Single Sign-On (SSO) mellan alla webapplikationer inom en SAML federation. Det är den mest utbredda standarden för lösningar kring federerade identiteter.

OpenId

OpenId är en standard som möjliggör en federerad inloggning*.  Används ofta för att ge användarna enkel inloggning till en community eller blogg. Används bland annat av Google, Facebook och Yahoo.