HTML-export

bland vill man kunna ta bort allt dynamiskt innehåll från en webbsida för att kunna köra webbplatsen på en annan server som inte har SiteVision installerat. Då plockat man ut allt innehåll som inte är dynamiskt på webbsidan och visar en webbplats med enbart statiskt innehåll.

Funktionen kan användas till att arkivera webbplatsen vid ett visst datum.

Det går alltså att visa webbplatsen på en server som inte har några skrivrättigheter, exempelvis från en dvd-skiva.

Funktioner:

  • Välj vilket meddelande som ska visas där det normalt sätt finns dynamiska funktioner
  • Välj vilka moduler som ska exkluderas
  • Exportera webbplats vid ett tillfälle eller schemalägg en export