Inbyggd katalogtjänst

SiteVision använder katalogtjänster för att verifiera användare och dess rättigheter i systemet. Om man inte har någon befintlig katalogtjänst kan man aktivera den interna katalogtjänsten (Apache DS) som är förinställd för användarhantering.

Administrera användarna i SiteVision

Det går då att administrera användare via gränssnittet i SiteVision:

  • Lägga till användare
  • Ändra användarens uppgifter
  • Ta bort användare