Inloggningsmetoder

Att koppla samman en användare med ett användarkonto och kontrollera att användaren har rätt till detta, kallas autentisering eller inloggning. I SiteVision finns det olika sätt att göra en inloggning:

  • Inbyggd standardinloggning (BASIC eller fomulär)
  • Integrerad inloggning som Kerberos eller NTLM
  • Tredjepartsprodukter som MobilityGuard, Portwise, Svensk e-identitet

Fler möjligheter

Om man har SIteVision Portal eller Enterprise kan man också sköta inloggningen via: