Länkkontroll

Det går att kontrollera länkar både vid publicering av sidor samt att göra en kontroll av hela webbplatsen.

 • Kontrollera externa länkar vid publicering
 • Kontrollera interna länkar vid publicering
 • Schemalägg en länkkontroll
 • Kör en länkontoll av hela webbplatsen på en gång

Länkkontoll vid publicering

Om man aktiverar länkkontroll vid publicering så får man meddelande direkt när man publicerar sidan om en länk är sönder. Felmeddelandet kan vara exempelvis:

 • en felaktig adress
 • en server som inte fungerar
 • om sidan inte är publicerad
 • om sidan är slängd i papperskorgen
Inga felaktiga länkar

Om länkkontrollen inte hittar några trasiga länkar får man "grönt resultat"

Schemalagd länkkontroll

Det går att ställa in att SiteVision automatiskt kontrollerar så att alla länkar är hela på förutbestämda tidpunkter. Fyll i:

 • Starttid
 • Intervall (varje timme/dag/vecka/månad)
 • Vem som ska få rapporten via -post