Multipla kataloger

SiteVision har stöd för att kunna hantera användare från flera olika kataloger vid inloggning.

Möjliggör inloggning för egna organisationen samt externa aktörer

Att ett portalverktyg kan hantera inloggningar från flera olika katalogtjänster är viktigt då det är vanligt förekommande att organisationens egna användare finns samlade i en katalogtjänst. Utöver denna katalogtjänst kanske man har en annan katalogtjänst för externa konsulter och/eller en annan katalogtjänst för kunder/användare som har ett behov av att logga in på webbplatsen.