Ordförklaringar

Ordförklaringar används för att förklara vanligt förekommande ord på webbplatsen. Orden som har en förklaring kopplad till sig blir understrukna med en streckad linje.

Förtydliga akronymer, förkortningar och andra ord

Det går att skilja på tre olika typer av ordförklaringar:

  • Akronymer  - förkortning bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord, visas med grön streckad linje som standard
  • Förkortningar - ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken, visas med röd streckad linje som standard
  • Ordförklaringar - förklarar vad ett ord betyder, visas med lila streckad linje som standard

Förklaringen kan visas i en tooltip och/eller så kan man gå till en sida med förklaringen om så önskas. Antingen kan man lägga till ordförklaringarna som metadatavärden eller i ett arkiv.