Rättstavningsfunktion

Rättstavningsfunktionen kontrollerar all text i textmodulen och varnar för okända ord.

Hjälper dig att stava rätt!

Felstavade ord eller ord som inte rättstavningen känner till blir understrukna med röd färg för att göra dig uppmärksam.

Om ett ord är korrekt men ändå rödmarkerat så högerklickar du på ordet och lägger till det i ordlistan. Då slipper du varningar för detta ord i framtiden.