RSS

RSS gör det möjligt att exportera och importera nyheter på ett standardiserat sätt.

Sprid era nyheter med RSS

Nyhetsartiklar och blogginlägg kan enkelt exporteras via RSS. Varje RSS-flöde får en unik adress att dela på webbplatsen.

Visa nyheter från andra källor med RSS

Det går också att importera RSS-flöden från andra källor, exempelvis från en tidning. Lägg till aktuellt RSS-flödes adress på webbplatsen och presentera RSS:en med en nyhetsmodul.