Sökpaket 1.9

Med sökpaket 1.9 kan du söka i flera webbplatser på samma server.


Sökpaket 1

Sökpaket 1.9 kräver att du har sökpaket 1 och då ingår alla dess funktioner:

 • Facetter (Förfining av sökresultat) - Möjlighet att kategorisera sökträffar utifrån kategori, exempelvis typ (sida, bild, fil, PDF..), placering i strukturen eller metadatavärde. Besökaren kan därefter förfina sökningen genom att välja kategorier.
 • Egen sortering - Möjlighet att sätta upp sorteringsfält som besökare kan sortera träffresultatet efter.
 • Viktade sökfält - Möjlighet att själv bestämma vilka fält som sökning skall ske mot, samt vilken vikt respektive fält skall ha. Genom fältviktning kan relevansberäkning, dvs ordningen på träffar påverkas.
 • Stöd för sökning på ordstammar - Genom att ställa in ordstamsfält som ett av de viktade sökfälten så kan besökare få träff på en annan form/ändelse av ordet (t ex sökning på "bilar" ger träff på "bil").
 • Stöd för sökning på synonymer - Möjlighet att själv definiera synonymer vilket gör det möjligt att få sökträffar trots att sidan inte innehåller besökarens sökord.
 • Prioriterade sökträffar - Det går att specificera speciella sökträffar som alltid ska visas överst vid sökning på specifika ord.
 • Loggning av sökningar - Möjligt att i efterhand se vilka sökfrågor som ställts samt vilka sökträffar som besökaren klickat på.
 • Statistik över sökningar - Möjlighet att se statistik över vilka sökfrågor som besökarna ställt. Systemet kan även skicka ut rapporter kring detta per automatik med jämna mellanrum.
 • Integration av externa sökmotorer - Automatisk notifiering till externa sökmotorer vid förändring av innehåll på webbplatsen. Exponering av behörighetsinformation när externa sökmotorer indexerar innehåll.

Sökpaket 1.9

 • Egna sökindex - Möjlighet att skapa egna sökindex vilket öppnar för avancerade konfigurationsmöjligheter av fält och informationsuthämtning vilket påverkar vilka sökträffar som visas högt upp i sökresultatet. Gäller inte i Cloud där man blir tilldelat ett sökindex.
 • Möjlighet till samtidig sökning i flera webblatser på samma server
 • Egna stoppord - Möjlighet att lägga till/ta bort stoppord.
 • Avancerade stavningsförslag (”Menade du”) - Möjlighet att finjustera algoritmer för beräkning av stavningsförslag.