Sökpaket 1

Med sökpaket 1 kan du köpa till extra funktionalitet till SiteVisions sökmoduler.

Ökad funktionalitet i sökmodulen

  • Facetter (Förfining av sökresultat) - Möjlighet att kategorisera sökträffar utifrån kategori, exempelvis typ (sida, bild, fil, PDF..), placering i strukturen eller metadatavärde. Besökaren kan därefter förfina sökningen genom att välja kategorier.
  • Egen sortering - Möjlighet att sätta upp sorteringsfält som besökare kan sortera träffresultatet efter.
  • Viktade sökfält - Möjlighet att själv bestämma vilka fält som sökning skall ske mot, samt vilken vikt respektive fält skall ha. Genom fältviktning kan relevansberäkning, dvs ordningen på träffar påverkas.
  • Stöd för sökning på ordstammar - Genom att ställa in ordstamsfält som ett av de viktade sökfälten så kan besökare få träff på en annan form/ändelse av ordet (t ex sökning på "bilar" ger träff på "bil").
  • Stöd för sökning på synonymer - Möjlighet att själv definiera synonymer vilket gör det möjligt att få sökträffar trots att sidan inte innehåller besökarens sökord.
  • Prioriterade sökträffar - Det går att specificera speciella sökträffar som alltid ska visas överst vid sökning på specifika ord.
  • Loggning av sökningar - Möjligt att i efterhand se vilka sökfrågor som ställts samt vilka sökträffar som besökaren klickat på.
  • Statistik över sökningar - Möjlighet att se statistik över vilka sökfrågor som besökarna ställt. Systemet kan även skicka ut rapporter kring detta per automatik med jämna mellanrum.
  • Integration av externa sökmotorer - Automatisk notifiering till externa sökmotorer vid förändring av innehåll på webbplatsen. Exponering av behörighetsinformation när externa sökmotorer indexerar innehåll.
  • Live sökning - Sökresultatet som visas i sökmodulen uppdateras automatiskt allt eftersom sökfrågan skrivs.