Språkstöd

Inbyggt språkstöd - både för dem som jobbar med redigering av sidorna och för webbplatsens besökare.

Språk i redigeringsgränssnittet

Redigeringsgränssnittet använder automatiskt det språk som redaktören har på sin dator. De språk som finns inbyggda är svenska, engelska och norska.

Om en redaktör sitter i ett land där ett annat språk används så visas redigeringsgränssnittet på engelska. En redaktör kan dock alltid manuellt välja ett av de andra inbyggda språken.

Språk för webbplatsbesökare

Språket som används på en webbsida skrivs ut i den bakomliggande html-koden.

  • Varje webbplats kan ges ett huvudsakligt språk.
  • Varje sida kan ges ett språk helt oberoende av vilket språk webbplatsen har.
  • Varje modul på varje sida kan ges ett språk oberoende vilket språk sidan har.
  • Varje ord, mening och stycke i textmodulen kan ges ett språk oberoende av vilket språk modulen har.

Enkel navigering mellan språken

Utifrån en befintlig sida kan du skapa en ny på ett annat språk. Den nya sidan får den mall som passar till det nya språket och placeras strukturmässigt där övriga sidor på det nya språket finns. Texterna på sidan måste du dock översätta manuellt.

Du växlar enkelt mellan olika språkliga varianter av samma sida i redigeringsläget. Modulen Språkväljare ger dina besökare samma möjlighet.

Flexibilitet och utbyggbarhet

Språk som saknar inbyggt stöd

Om du vill använda ett språk som för närvarande inte finns inbyggt i SiteVision kan du själv enkelt översätta alla systemtexter i Excel eller OpenOffice Calc.

Asiatiska språk

Eftersom UTF-8 används både i redigeringsgränssnittet och i de resulterande webbsidorna så kan de flesta asiatiska språk hanteras i SiteVision. I dagsläget stödjer dock SiteVision endast infogande av text från vänster till höger.