Vit logotyp Sitevision
Vit ikon för meny.
Vit logotyp Sitevision

Stöd för elastisk och flytande layout

Det går att bygga mallar på olika sätt i SiteVision. Verktyget har stöd för både elastisk och flytande design. Det går att använda

  • pixlar (låst layout)
  • procent (flytande layout)
  • em (elastisk layout).

Det finns också stöd för att skapa responsiva mallar i verktyget.

Flytande layout*

En flytande layout använder spaltbredder i procent för att anpassa sig efter webbläsarfönstrets bredd. För att undvika alltför långa rader kan man använda procent även för marginaler och spaltmellanrum så att de också växer när fönstret blir bredare. Om du väljer en flytande layout ska du vara medveten om att användare med stora skärmar kan få väldigt långa rader som gör det mycket svårt att läsa texten. En flytande layout är dock alltid bättre än en låst layout.

Elastisk layout*

En elastisk layout är lik en flytande layout, men genom att använda enheten em för att ange en maximal bredd anpassar sig layouten också efter den textstorlek webbläsaren är inställd på. Om användaren ökar textstorleken ökas också den maximala radlängden, vilket gör att textrader består av samma antal tecken oavsett textstorlek. När webbläsarfönstret är brett förhindrar detta också att rader blir så långa att de försämrar läsbarheten.

*Källa: http://www.webbriktlinjer.se/r/91-skapa-en-design-som-fungerar-oavsett-fonster-och-skarmstorlek/

Kontakta oss

Sitevision
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39

Boka en demo

Upptäck alla möjligheter med Sitevision genom en demo utifrån dina behov.

FÖLJ OSS

Prenumerera på Sitevisions nyhetsbrev

Du får stenkoll på nya funktioner i Sitevision, vad som händer hos oss och en hel bunt med tips. Tanken? Att göra ditt jobb med webben smart, smidigt och skoj.

Vit logotyp Sitevision

Sitevision AB är ett svenskt produktföretag som fokuserar på att utveckla webbpubliceringsverktyget Sitevision.

Vit ikon för att stänga

Vi visar gärna

Det bästa sättet att lära känna Sitevision är genom en demo. Vi tar gärna tid för dig och visar hur det fungerar och alla möjligheter med vår produkt.