Tillgänglighetskontroll

Det finns en inbyggd tillgänglighetskontroll i SiteVision som kontrollerar bland annat:

  • Rubriknivåer
  • Om alt och title används på text och bilder
  • Tillgängliga tabeller
  • Att gamla attribut inte används i koden.

Grönt, orange eller rött?

  • Går tillgänglighetstestet bra visas ett grönt resultat.
  • Om det finns tillgänglighetsvarningar visas ett orange resultat. Det är inget fel på sidan men det finns rekommendationer som man kan välja om man vill följa eller inte.
  • Om det finns tillgänglighetsproblem på sidan visas rött resultat. Klickar man på Visa rapport så får man detaljer om vad som inte är problem på sidan.

När körs tillgänglighetskontrollen?

Det går att ställa in så att en tillgänglighetskontroll körs vid publicering av varje enskild sida.

Det går även att schemalägga en tillgänglighetskontroll av hela webbplatsen och få resultatet via e-post.

K Läs mer om tillgänglighetskontrollen på hjälpwebben