Versionshantering

SiteVision sparar automatiskt en version av sidan vid varje publicering*. Det går också att aktivt spara en version. Sparade versioner kan sedan jämföras och återtas.

Återta version

En tidigare sparad version av en sida kan enkelt återtas. Det gör det till exempel möjligt att bygga upp en "kriswebb" eller "kampanjwebb" som man snabbt kan byta till, för att senare byta tillbaks till den "normala" versionen av sidan.

Versioner

*  SiteVision sparar de 5 senast publicerade versionerna.