SiteVision Webbarkivering

Säker lagring av data för framtiden

  • Styr själv över vilken data som ska lagras
  • Automatisk lagring av personaliserat innehåll i olika arkiv
  • Visuellt stöd bekräftar lagring


SiteVision Webbarkivering

Hantera webbarkivering direkt i SiteVision och styr över vilken data som lagras. Automatisk lagring av personaliserat innehåll i olika arkiv. Webbarkivering i SiteVision är ett kraftfullt verktyg för att säkra utvald data för framtiden; schemalagt eller på begäran.

Välj själv vilken data som lagras

Med rätt behörighet kan du själv kontrollera vilken data som lagras. Det är också möjligt att på sidnivå välja vilka delar som ska undantas webbarkivering så bara relevant data lagras.

Personaliserat innehåll lagras i egna arkiv

Består din webbplats av personaliserat innehåll lagras de anpassade innehållet i olika arkiv - lätt åtkomligt för dig med rätt behörighet.

Visuellt stöd

I gränssnittet framgår tydligt om och när en sida arkiverats. Vid ändringar av en sidas innehåll framgår det att sidan inte längre har arkiverad version

Jag vill veta mer om SiteVision Webbarkivering