Användarprofil

Med modulen Användarprofil visas dina användaruppgifter från katalogtjänsten.

  • Visar dina uppgifter
  • Ändra dina egna uppgifter
  • En administratör kan ändra på andras uppgifter

Ändra dina kontaktuppgifter enkelt

Låt användarna se sina användaruppgifter och ge dem möjlighet att själv ändra sina användaruppgifterl.

Modulspecifikation

  • Ange vilka uppgifter som ska visas
  • Ange vilka uppgifter sin får ändras
  • Skicka notifieringar till en eller flera administratörer när en användare ändrar något.

K Läs mer om Användarprofil på hjälpwebben