Användarregistrering

Med modulen Användarregistrering kan användaren själv registrera sig på din webbplats.

  • Ställ in om användaren ska skapas direkt
  • Ställ in om du vill att någon ska granska registreringen först

Spar tid och låt besökaren göra jobbet själv!

Bara lösenord

Modulspecifikation

  • Skapa ett flöde där användaren kan skapas på en gång
  • Skapa ett flöde där en eller flera personer ska godkänna
    registreringen innan användaren skapas
  • Automatskapa användarnamn eller sätt e-postadressen som användarnamn
  • Automatskapa lösenord eller låt användaren själv välja lösenord