Inloggningsstatus

Modulen Inloggningsstatus läggs i mallen och gör det möjligt för användarna att logga in på vilken sida som helst via en länk.

  • Du kommer direkt till den sida du ville komma in till (inte en inloggningssida)
  • Det visas vem man är inloggad som (för och efternamn)
  • Det visas en logga ut-länk

Användaren loggas in direkt på den sida som är markerad

Användaren kan logga in oavsett vilken webbsida de befinner sig på eftersom inloggningsstatus ligger i mallen. Efter inloggningen blir användaren tillbakaskickad till den sida som var markerad för att enkelt komma in i redigeringsläget på just den sidan.