Lösenordsbyte

Med modulen Lösenordsbyte byter du själv ditt lösenord.

  • Det krävs att du är inloggad med den användare som ska byta lösenordet.
  • Fyll i formuläret - ange det gamla lösenordet samt ange ett nytt lösenord

Tänk på säkerheten...

För att öka säkerheten behöver lösenord ändras med jämna mellanrum. Med modulen Lösenordsbyte kan användaren själv byta sitt lösenord.

Modulspecifikation

  • Ställ in minsta lösenordslängd
  • Utseendeinställningar