Personsök

Modulen Personsök används för att göra kontaktinformation om medarbetarna sökbar på ett enkelt sätt.

  • Söker i katalogtjänsten
  • Olika sökbara fält som exempelvis förnamn, efternamn, titel, enhet

Hjälp besökarna att hitta medarbetare

Med Personsök kan man söka efter personer som finns i katalogtjänsten efter olika sökkriterier. 

Personsök

Personsök

Resultatet visas som en lista med mer information om de olika personerna. Om det är bara en träff kan man komma till informationen på en gång:

Sökresultat

Sökresultat

Modulspecifikation:

  • Ställa in så att användaren får ändra sina egna uppgifter
  • Ställa in administratör som har rätt att ändra andras uppgifter
  • Ställa in vilka fält som ska vara sökbara
  • Välja om bilder ska visas
  • Välja om en standardbild ska visas om bild saknas
  • Begränsa en sökning genom att ange ytterligare ett sökfilter förutom det attribut som man normalt söker efter.
  • Utseendeinställningar