Skript

Skriptmodulen används för att via skript inkludera dynamiska funktioner på webbsidan.

  • Stöder skriptspråket JavaScript 
  • Stöder skriptspråket Velocity

Infoga serverskript på webbsidan

Lägg till egna skript för att påverka webbsidan. Skriptmodulen hanterar serverskript - för klientskript används HTML-modulen

Skriptmodulen

Modulspecifikation:

  • Visa resultatet direkt i redigeringsläget
  • Öppna skriptet i en extern editor
  • Testa skriptet
  • Backa skriptet till innan test

Läs mer om Skriptmodulen på hjälpwebben