Enkät

Med enkätmodulen gör du undersökningar bland besökarna på webbplatsen

 • Gör en öppen eller sluten undersökning (kräver inloggning)
 • Skicka ut inbjudningar direkt från modulen
 • Administrera svaren och gör analyser i onlineläget

Administrera enkäten online

En enkät kan vara sluten eller öppen beroende på om du vill vända dig till alla besökare eller endast inloggade användare. Du sätter snabbt upp enkäten i redigeringsläget och sköter sedan inbjudningar, administration och analys av lämnade svar i onlineläget. Exportera sedan svar och statistik till Excel/XML med några få klick.

Exempel på enkät.

Exempel på enkät.

Exempel på statistik från enkät.

Exempel på statistik från enkät.


Modulspecifikation:

 • Ange allmän information om undersökningen
 • Begränsa tidsperiod för när svar får lämnas
 • Skapa en öpppen eller sluten undersökning
 • Bygg upp enkäten utifrån åtta olika frågetyper
  • textfråga
  • envalsfråga
  • flervalsfråga
  • graderingsfråga
  • datumfråga
  • kategorifråga
  • kommentar
  • sidbrytning
 • Ställ in administratör som ska få notifieringar
 • Skicka kopia av svaren till användaren (endast inloggad)
 • Ange formatmallar och webbplatsfärger för utseendeinställningar
 • Ändra text på knapp för att skicka in svar
 • Skriv ett eget meddelande som visas efter att svar lämnats
 • Skriv ett eget välkomstmeddelande
 • Visa felmeddelande för oifyllda obligatoriska frågor
 • Skriv rubrik och text för inbjudan och påminnelse till enkät
 • Administrera lämnade svar och statistik via onlineläget

K Läs mer om Enkät på hjälpwebben

e Ta reda på vad dina besökare tycker med enkätmodulen.e Ta enkelt ut statistik över svaren.