Frågeformulär

Med modulen Frågeformulär skapar du enkelt webbformulär som  besökarna kan fylla i

 • Anmäl flera deltagare på samma gång
 • Administrera svar direkt i onlineläge

Administrera svaren online

Låt besökaren fylla i ett webbformulär på webbplatsen. Välj mellan tio olika frågetyper för skapandet av formuläret och ställ in om svaret ska skickas in via e-post och/eller administreras via webbsidan. All administration av lämnade svar sker direkt på webbsidan i onlineläge.

Exempel på frågeformulär för anmälning.

Modulspecifikation:

 • Välj mellan olika frågetyper för att skapa formuläret
  • textfråga
  • envalsfråga
  • flervalsfråga
  • kommentar
  • beställningsfråga
  • datumfråga
  • personuppgiftsfråga
  • e-postmottagare
  • kategorifråga
  • deltagare
  • skriptfält
  • SPAM-skydd med Captcha
 • Ange e-postadresser för notifieringar
 • Skicka kopia till användare (endast inloggad)
 • Ange ärende för notifiering
 • Ange svarsadress
 • Ange avsändaradress
 • Välj att skicka med lämnade svar som en bifogat PDF
 • Ange formatmallar och webbplatsfärger för utseendeinställningar
 • Ändra text på knapp för att skicka svar
 • Skriv ett eget meddelande som visas efter att svar lämnats
 • Skicka användaren till en annan sida efters att svar lämnats
 • Visa ifyllda svar från formuläret
 • Välj formulärfält för administration online
 • Visa/ dölj användaren som lämnade svar
 • Bygg en anmälningsfunktion av formuläret
  • begränsa antal platser
  • begränsa tiden för när anmälningar kan ske
 • Exportera svar från formuläret till Excel och XML
 • Skapa PDF-utskrift av svar
 • Skicka e-post till samtliga som lämnat svar

K Läs mer om Frågeformulär på hjälpwebben

e Låt besökarna anmäla sig till evenemang direkt på webbplatsen