Snabbpublicering

Med modulen Snabbpublicering skapar du artiklar online via ett formulär

  • Formatering av artikeln sker enligt mallen
  • Skriv text och lägg till bilder

Användaren behöver inte gå in i redigeringssläget

Låt dina redaktörer enkelt skapa artiklar utan att logga in i redigeringsläget. Inmatningen sker via ett formulär där varje text- och bildmodul är ett fält som ligger i mallen. Artikeln hamnar i ett på förhand utpekat arkiv.

Modulspecifikation:

  • Ange en formulärsrubrik
  • Välj arkiv för artiklar som publiceras
  • Ange mall för artiklar
  • Sätt alla moduler i mallen som obligatoriska
  • Visa obligatoriska metadatafält
  • Ange formatmallar och webbplatsfärger för utseendeinställningar

K Läs mer om Snabbpublicering på hjälpwebben

e Snabb och enkel publicering av artiklar!