Flernivålänk

Flernivålänken är ett stöd i din navigering. Den hjälper dig förstå vart du befinner dig på webbplatsen.

  • Alla nivåer är klickbara
  • Visar inte mappar då dessa inte går att länka till.

Flernivålänken visar på vilken webbsida man befinner sig och hur hur man når den aktuella sidan i strukturen.

Modulspecifikation:

  • Välja vart flernivålänken ska utgå ifrån
  • Ge startsidan ett valfritt namn
  • Välj om avdelaren ska vara ett tecken eller en bild