Lägg till/ta bort favorit

Med modulen Lägg till/ta bort favorit kan besökaren själv spara sina favoritsidor.

  • Klicka på en länk för att spara en favoritsida
  • Favoritsidor lagras

Låt besökaren spara sin favoritsidor

För att lägga till/ta bort en favoritsida så klickar man på en länk.

Administratören ställer in på webbplatsen hur många favoritsidor som får lagras. När detta antal är uppnått får besökaren information om detta istället för att se den vanliga länken.

Lägg till favorit

Modulspecifikation:

  • Anonyma besökarens favoriter lagras i en cookie
  • Inloggade användares favoriter lagras i dess användarinställningar
  • Favoritsidorna listas sedan på något ställe med hjälp av modulen Lista favoriter.