Listmeny

Med Listmenyn kan besökaren enkelt navigera på webbplatsen

  • Visar så många nivåer som du ställt in
  • Visa hela strukturen eller om man enbart vill expandera aktiv gren eller aktiv toppnivå.

Menymodulen visar strukturen på din webbplats.

Listmenyn har olika inställningar för hur menyn ska bete sig och se ut. Listmenyn har ingen egen mall att göra utseendejusteringar i, utan vill man påverka denna lägger man till egen css på webbplatsen.

Exempel på listmeny

Modulspecifikation:

  • Utgå från startsidan, aktuell nivå eller metadata
  • Expandera enbart aktiv gren
  • Expandera enbart aktiv toppnivå
  • Visa mappar eller inte
  • Olika utseende och indrag på toppnivå och undernivå
  • Möjlighet att göra egna kodjusteringar med css