Meny

Med Meny kan besökaren enkelt navigera på webbplatsen

  • Bestäm om du vill ha en vertikal eller horisontell meny

Menymodulen visar strukturen på din webbplats.

Menymodulen har olika inställningar för hur menyn ska bete sig och se ut. Menyn har en egen mall som går att ändra med skript för att göra utseendejusteringar.

Modulspecifikation:

  • Horisontell eller vertikal meny
  • Utgå från startsidan, aktuell nivå eller metadata
  • Annan formatmall på aktuell sida
  • Möjlighet att göra egna kodjusteringar med velocity

K Läs mer om modulen Meny på hjälpwebben