PDF-utskrift

Med hjälp av PDF-utskrift kan du enkelt skapa PDF-utskrifter av webbsidor. Denna modul omvandlar text, bild, imagemap och tabeller på webbsidor till PDF-utskrifter.

  • Modulen skalar automatiskt om bilder så att de passar för utskrift
  • PDF-utskriften sidbryter så att bilder och tabeller visas på samma sida (de bryts inte mitt i)

Erbjud besökaren en PDF-version av din webbsida

Modulen omvandlar text, bild, imagemap och tabeller på webbsidor till PDF-utskrifter.

Modulspecifikation:

  • Möjligt att ställa in en titelsida
  • Möjligt att ställa in kapitel
  • Kan ställa in om innehållsförteckning ska visas
  • Kan ställa in sidfot och sidhuvud
  • Kan ställa in andra typsnitt för utskriften

K Läs mer om PDF-utskrift på hjälpwebben