Språkväljare

Modulen Språkväljare används på en översatt sida för att få en länk till just den sidan på ett annat språk.

  • Om en sida är översatt så visas en länk till den översatta sidan på det aktuella språket
  • Modulen används ihop med funktionen Översätt sida.

Språkväljare är bra om många sidor på en webbplats är översatta

Istället för att ha en länk till en ingångssida för ett visst språk (exempelvis "English") så används språkväljare för att visa en länk direkt till den översatta sidan.

Modulspecifikation:

  • Visar alltid språknamnet på sidans språk
  • Välj om modulen ska skriva ut aktuellt språk (Exempelvis att det står Svenska om sidan är på svenska).
  • Möjlighet att byta ut textlänkarna till exempelvis bildlänkar genom att göra egna utseendeinställningar i egen mall

K Läs mer om Språkväljare på hjälpwebben