Hur fungerar modulen FAQ-lista?​


FAQ-lista är en modul för frågor och svar som nyttjar modulen Nyheter.
Lägg till frågor och svar som artiklar. De kopplas till FAQ-listan och
vid klicka på en fråga leder länken till artikeln där svaret finns.

Tillbaka