Innehållsförteckning

Med modulen Innehållsförteckning visar du en innehållsförteckning utifrån sidans rubriker

  • Välj vilka rubriknivåer som ska tas med i förteckningen
  • Ange indrag och förmatmallar

Använd modulen Innehållsförteckning för att guida dina besökare på en webbsida

Långa sidor med mycket text är ibland nödvändiga. Med modulen Innehållsförteckning skapar du länkar till sidans rubriker. Du väljer i inställningarna vilka rubriknivåer som ska vara med i listningen och vilka formatmallar som ska användas.

Modulspecifikation:

  • Presentera rubriker med en enkel länklista
  • Länkarna är ankarlänkar
  • Ange indrag per rubriknivå
  • Ange vilka rubriknivåer som ska inkluderas
  • Ange formatmall per rubriknivå