Innehållslista

Med modulen Innehållslista kan du välja att peka ut innehåll i en mapp eller ett arkiv. Detta innehåll listas då på en sida (som en One-page).

  • Visa innehållet som en lista
  • Visa innehållet med hjälp av flikar
  • Visa innehållet med en karusell

Använd modulen för att lista innehåll från undersidor eller artiklar.

Lista

Visa som lista

Modulspecifikation:

  • Peka ut ett arkiv eller en undersida
  • Välj vilken innehållsyta som ska listas
  • Visa innehållet som en lista
  • Visa innehållet med hjälp av flikar
  • Visa innehållet med en karusell