Nyheter

Med Nyhetsmodulen visar du artiklar på en eller flera ställen på webbplatsen

 • Välj hur artiklar från ett eller flera arkiv ska visas
 • Importera och exportera RSS

​Visa artiklar från eget arkiv eller hämta från RSS

Använd den inbyggda nyhetsmodulen för att lista artiklar från ett eller flera arkiv på webbplatsen. Välj hur artiklarna ska visas och filtrera och sortera artiklar utifrån metadata. Nyhetsmodulen används även som källa för RSS-export och för att visa andras nyheter via RSS.

Nyhetsmodul som hämtar länkade artiklar från ett arkiv.

Modulspecifikation:

 • Koppla modulen till ett eller flera arkiv
 • Hämta automatiskt nyheter från text- och bildmoduler
 • Ange hur många nyheter som ska visas
 • Ange vilken innehåll som ska visas för varje artikel
 • Begränsa antalet synliga artiklar
 • Hoppa över inledande artiklar
 • Filtrera artiklar på metadata
 • Sortera artiklar
 • Exportera egna nyheter med CSS
 • Visa andras nyheter med RSS
 • Visa länk för att skapa nya artiklar i valda arkiv
 • Använd egen mall
 • Använd det förenklade redigeringsläget för redigering
 • Nyhetsmodulen kan kopplas till modulerna nyhetsmeny och evenemangskalender

K Lär dig mer om Nyheter på hjälpwebben

e Hämta RSS från en annan webbplats med Nyhetsmodulen