Tabell

Med modulen Tabell visar du text i tabellform på en webbsida

 • Länka cellinformation
 • Ändra formatmall
 • Varannanradsfärga bakgrunden

Presentera text som en tabell med kolumner och rader. Ändra formatmall och länka celler med några få klick. Varannanradsfärgning görs automatiskt utifrån inställningar på webbplatsen.

NamnRumTelefonEpost
Anna Andersson1:01101010anna@foretaget.se
Lars Larsson1:02121212lars@foretaget.se
Johan Johansson1:03141414johan@foretaget.se
Nils Nilsson1:04161616nils@foretaget.se
Sofia Svensson1:05181818sofia@foretaget.se
Emma Eriksson1:06202020emma@foretaget.se

Modulspecifikation:

 • Kopiera/klistra in/klipp ut text
 • Byt formatmall
 • Markera vissa ord med fet eller kursiv stil
 • Vänsterjustera/centrera/högerjustera text
 • Länka text (externt/internt/filer/bilder/e-postlänkar)
 • Infoga specialtecken
 • Infoga rader/kolumner
 • Ta bort rader/kolumner
 • Varannanradsfärga tabell
 • Kantlinjer
 • Padding (utfyllnad) och mellanrum (spacing)
 • Ange tabellrubrik (caption)
 • Ange rad- och kolumnrubrik
 • Ange tabellsammanfattning

K Lär dig mer om Tabell på hjälpwebben

e Tabellmodulen är bra för information som personallistor