Tabell

Med modulen Tabell visar du text i tabellform på en webbsida

 • Länka cellinformation
 • Ändra formatmall
 • Varannanradsfärga bakgrunden

Presentera text som en tabell med kolumner och rader. Ändra formatmall och länka celler med några få klick. Varannanradsfärgning görs automatiskt utifrån inställningar på webbplatsen.

Namn

Rum

Telefon

Epost

Anna Andersson

1:01

101010

anna@foretaget.se

Lars Larsson

1:02

121212

lars@foretaget.se

Johan Johansson

1:03

141414

johan@foretaget.se

Nils Nilsson

1:04

161616

nils@foretaget.se

Sofia Svensson

1:05

181818

sofia@foretaget.se

Emma Eriksson

1:06

202020

emma@foretaget.se

Modulspecifikation:

 • Kopiera/klistra in/klipp ut text
 • Byt formatmall
 • Markera vissa ord med fet eller kursiv stil
 • Vänsterjustera/centrera/högerjustera text
 • Länka text (externt/internt/filer/bilder/e-postlänkar)
 • Infoga specialtecken
 • Infoga rader/kolumner
 • Ta bort rader/kolumner
 • Varannanradsfärga tabell
 • Kantlinjer
 • Padding (utfyllnad) och mellanrum (spacing)
 • Ange tabellrubrik (caption)
 • Ange rad- och kolumnrubrik
 • Ange tabellsammanfattning

K Lär dig mer om Tabell på hjälpwebben

e Tabellmodulen är bra för information som personallistor