Alla filer

Med modulen Alla filer presenterar du information om filer som ingår i en grupp.

 • Lista alla filer i gruppen
 • Se detaljerad information om filen

Visa alla filer som tillhör en grupp i Social Collaboration. Med modulen Alla filer kan du välja att lista filerna eller visa mer djupgående information om dem. I modulen kan du även redigera filer och hantera versioner. Modulen läggs ut automatiskt när du kör guiden för aktiviering av Social Collaboration på din webbplats.

Modulspecifikation:

 • Ingår i Social Collaboration
 • Lista samtliga filer för en grupp
  • Sortera filer
  • Sök bland filer i gruppen
  • Filtrera med hjälp av etiketter
  • Ladda upp nya filer
 • Lista detaljerad information fil
  • Versionshantering av filer
  • Gruppadministratörer kan fastställa version av filen
  • Redigera fil via webbläsaren
  • Byt namn på fil
  • Uppdatera fil
  • Skapa och ändra etiketter för fil
  • Se vem som laddat upp filen
  • Se när filen laddades upp
  • Se filens storlek
  • Använd etikett för att strukturera filer i en grupp
  • Skapa och ändra etiketter för fil
  • Ange metadatavärden för fil
  • Skriv och läs kommentarer om fil
  • Gilla en fil
 • Behörighetsstyrda möjligheter att ladda ner fil

e Två funktioner i samma modul!

Visa alla filer för en grupp...

...eller detaljerad information om en fil.