Användarfält

Med modulen Användarfält visar du information om en användare

  • Låt användaren själv redigera sin information

I modulen Användarfält kan du ställa in utseende och vilken information om en användare som ska visas. Modulen läggs ut automatiskt när du kör guiden för aktiviering av Social Collaboration på din webbplats.

Modulspecifikation:

  • Ingår i Social Collaboration
  • Visa information om användare
  • Redigera information
  • Ange validering för fält som kan redigeras
  • Ställ in hur etikett och värde ska visas
  • Ställ in formatmallar för etikett och värde
  • Ange mellanrum mellan fält
  • Styr vilka användarfält som ska vara synliga
  • Sortera användarfält

e Redigera dina egna användaruppgifter