Filer

Med modulen Filer visar du filer som tillhör en grupp

  • Ladda ner filer
  • Sök bland filer i gruppen

Med modulen Filer kan du se samtliga filer som delas i en grupp på intra- eller extranätet. Ladda ner en fil, lägg till nya filer eller sök bland befintliga filer. Modulen läggs ut automatiskt när du kör guiden för aktiviering av Social Collaboration på din webbplats.

Modulspecifikation:

  • Ingår i Social Collaboration
  • Används ihop med modulen Alla filer
  • Ladda ner befintliga filer
  • Ladda upp nya filer
  • Ställ in antalet synliga filer
  • Sök bland befintliga filer i gruppen
  • Gör sökning både på filers namn och innehåll i dokument

e Dela filer med dina kollegor med modulen Filer