Gruppinställningar

Med modulen Gruppinställningar visas vilken typ av grupp det är

  • Tre typer av grupper; öppen, modererad och stängd grupp
  • Ändra en grupps status

Visa användarna vilken typ av grupp de besöker med modulen Gruppinställningar. Som administratör i onlineläget finns även möjlighet att göra vissa enkla inställningar för gruppen. Modulen läggs ut automatiskt när du kör guiden för aktiviering av Social Collaboration på din webbplats.

Modulspecifikation:

  • Ingår i Social Collaboration
  • Visa grupptyp
    • Öppen grupp
    • Modererad grupp
    • Sluten grupp
  • Visa gruppstatus
    • Aktiv grupp
    • Inaktiv grupp
  • Byt namn på grupp
  • Ange beskrivning för grupp
  • Lägg till nya gruppadministratörer

e En sluten grupp syns endast av gruppmedlemmarna