Gruppinställningar

Med modulen Gruppinställningar visas vilken typ av grupp det är

 • Tre typer av grupper; öppen, modererad och stängd grupp
 • Ändra en grupps status

Visa användarna vilken typ av grupp de besöker med modulen Gruppinställningar. Som administratör i onlineläget finns även möjlighet att göra vissa enkla inställningar för gruppen. Modulen läggs ut automatiskt när du kör guiden för aktiviering av Social Collaboration på din webbplats.

Modulspecifikation:

 • Ingår i Social Collaboration
 • Visa grupptyp
  • Öppen grupp
  • Modererad grupp
  • Sluten grupp
 • Visa gruppstatus
  • Aktiv grupp
  • Inaktiv grupp
 • Byt namn på grupp
 • Ange beskrivning för grupp
 • Lägg till nya gruppadministratörer

e En sluten grupp syns endast av gruppmedlemmarna