Gruppkalender

Med modulen Gruppkalender kan användare hålla reda på en grupps aktiviteter

  • Skapa nya händelser direkt i kalendern
  • Ange ägare och deltagare för händelsen
  • Dra in uppgifter från modulen Gruppuppgifter

Modulen Gruppkalender används för att hålla reda på en grupps aktiviteter. Det går att skapa nya händelser för gruppen direkt i kalendern och sätta ägare och deltagare för händelsen. Det går även att dra in uppgifter från modulen Gruppuppgifter i kalendern. Uppgifter och händelser kan separeras med färger.

Modulspecifikation:

  • Ingår i Social Collaboration
  • Ange formatmallar för rubrik och innehåll
  • Ange bakgrundsfärger för händelser och uppgifter

K Läs mer om Gruppkalender på hjälpwebben