Gruppmedlemmar

Med modulen Gruppmedlemmar visar du medlemmarna i en grupp

  • Gruppadministratörer kan lägga till medlemmar

Medlemmarna presenteras med tumnaglar

Modulen läggs ut automatiskt när du kör guiden för aktiviering av Social Collaboration på din webbplats.

Modulspecifikation:

  • Ingår i Social Collaboration
  • Används ihop med modulen Alla gruppmedlemmar
  • Ställ in antalet synliga medlemmar
  • Gruppadministratörer kan lägga till nya medlemmar
  • Ställ in egen profilsida för att visa information om användare
  • Ställ in egen sida för sökresultat
  • Ställ in egen sida för att visa alla medlemmar
  • Ändra formatmall för länkar

e Gruppmedlemmarna sorteras efter när de blev medlemmar