Kontaktstatus

Med modulen Kontaktstatus hanterar du kontaktrelationer med andra användare.


  Kontaktstatus

  Om en kontaktrelation finns så kan du lägga till, ta bort eller blockera en kontakt. Modulen läggs ut automatiskt när du kör guiden för aktiviering av Social Collaboration på din webbplats.

  Grundutseende för modulen

  Exempel på utseende när du är kontakt med en person

  Modulspecifikation:

  • Ingår i Social Collaboration
  • Olika val beroende på aktuell kontaktstatus
   • Ta bort kontakt
   • Lägg till som kontakt
   • Blockera kontakt
   • Ta bort blockering

  e Lägg enkelt till nya kontakter med modulen Kontaktstatus