Notifieringar

Med modulen Notifieringar visar du nya händelser som berör användaren

  • Antalet notifieringar visas med en siffra inom parentes
  • Notifieringarna nollställs efter klick på notifieringarna

Är du nyfiken på vad som har hänt sedan sist du besökte intra- eller extranätet? Modulen läggs ut automatiskt när du kör guiden för aktiviering av Social Collaboration på din webbplats.

Modulspecifikation:

  • Ingår i Social Collaboration
  • Visar antal händelser sedan senaste besöket
  • Nollställs när användaren öppnat modulen
  • Ställ in text för knappen
  • Ställ in egen profilsida för att visa information om användare
  • Ställ in egen sida för att visa tidslinjen för en etikett
  • Ställ in egen sida för att visa information om en fil

e Ta reda på vad som hänt sedan sist du loggade in med modulen Notifieringar