Profilstyrka

Modulen Profilstyrka visar hur långt en användare har kommit med att färdigställa sin sociala identitet i Social Collaboration.

  • Ju fler kriterier en användare uppfyllt, desto starkare blir profilstyrkan.
  • Maxvärdet är 100%.

​Vad används modulen till?

Modulen används för att få medarbetarna att fylla i uppgifter om sig själva.

Vad medarbetaren ska uppfylla för att få 100%:

  1. Profilbild
  2. Egna användarfält (som exempelvis Titel, Mobil)
  3. Har minst en kontakt
  4. Ingår i minst en grupp
  5. Har minst ett inlägg i aktivitetsflödet

K Läs mer om Profilstyrka på hjälpwebben