Social Collaboration

SiteVision Social Collaboration är utvecklat utifrån hur människor arbetar och samarbetar. Människor samarbetar med människor, i grupper, i projekt och med externa partners.

  • Låt medarbetarna tagga, statusuppdatera, dela och bjuda in precis som de är vana.
  • Samarbeta kring dokument i grupper.