SMS-tjänst

SMS-utskick från webben blir möjligt via en extern SMS-tjänst.

Skicka prenumerationsutskick via SMS

Prenumerationsutskick

Prenumeranter som anmält sitt mobiltelefonnummer (via modulen Prenumerera eller modulen Prenumerationslista) notifieras via SMS vid publicering av aktuell sida. Övriga prenumeranter notifieras via e-post.

Personsök

En besökare som sökt fram en person i katalogtjänsten (via modulen personsök) kan skicka SMS till denna person.

SMS-tjänst är en tredjepartsprodukt

Denna tjänst kräver att kunden har ett konto hos en tredjepartsprodukt. Sedan krävs en tilläggslicens av SiteVision AB för att få tillgång till inställningarna i SiteVision.