Svensk e-identitet

Det finns en inloggningsmodul från svensk e-identitet i SiteVision som möjliggör avancerad inloggning. När ska inloggningsmodulen användas?

  • När AD-/Novellinloggning ska användas för inloggning till SiteVision och driften av SiteVision sker utanför kundens egna IP-nät
  • Om andra inloggningsmetoder än AD/Novell ska implementeras
  • När SiteVision ska agera Single Sign On portal till andra system/tjänster

Hur det fungerar?

I SiteVision finns en koppling till Svensk e-identitets ”molnbaserade” inloggningstjänster. När inloggningsmodulen i SiteVision används anropas Svensk e-identitets inloggningstjänst som utför inloggningen av användare enligt de regler som definierats.

Inloggningsmetoder

Förutom nedanstående inloggningsmetoder kan regelstyrd inloggning tillämpas. Dvs. olika inloggningsregler beroende på användarens plats, roll eller målsystem.

  • E-legitimation  (Telia, BankID och Nordea)
  • Google (gmail)