Valideratext

Valideratext är en tjänst som validerar text mot skrivregler och läsbarhetsindex.

  • Du kan bland annat anpassa bildens storlek
  • Länka bild eller ange en bildtext med några få klick

Hjälper redaktören att skriva en enklare och tydligare text

Om du har funktionen valideratext visas ytterligare en ikon i textmodulen. När man klickar på ikonen skickas texten i textmodulen till valideratext.se för att testa den mot läsbarhetsindex och skrivregler. Resultatet öppnas i ett nytt fönster.

Vad mäts?

  • Under fliken Ord & uttryck får man mer information om ord/uttryck som tjänsten anser att man kan ändra på - dessa ord och uttryck är markerade med lila text.
  • Under fliken Läsbarhetsindex, LIX får man mer information om genomsnittligt antal ord per mening samt procentandel långa ord som påträffats i texten. Rödmarkerad text anses svårläst.
  • Det ges också ett mått på Ordvariationsindex, OVIX.

Valideratext är en tredjepartsprodukt

Detta är en tredjepartsprodukt som kräver licens som beställs på www.valideratext.se. Sedan krävs en tilläggslicens av SiteVision AB för att få tillgång till ikonen i textmodulen i SiteVision.