Vizzit

Vizzit är specialiserade på att utveckla statistik och analysverktyg för externa webbplatser och intranät. Det finns en modul för att integrera åtkomsten till Vizzit direkt inifrån redigeringsläget i SiteVision.

Ger enkel överskådlig statistik både på sidnivå och för hela webbplatsen

  • Vizzit denna sida gör det enkelt för användarna att få fram statistik för en specifik sida. För att det ska vara enkelt att tolka och analysera rapporterna använder verktyget också samma struktur och sidnamn som finns i SiteVision för att visualisera respektive rapport.
  • Med Vizzit denna webbplats får du fram statistik för hela webbplatsen
Vizzit report

Ett nytt fönster öppnas med statistik från den aktuella sidan

Vizzit är en tredjepartsprodukt

Detta är en tredjepartsprodukt som kräver licens som beställs av Vizzit. Sedan krävs en tilläggslicens av SiteVision AB för att få tillgång till inställningarna i SiteVision.